Tiiliseinän muuraus

Tiiliseinän muuraus

Tiiliseinän muuraus

Tiilipinta on kaunis ja kestävä valinta julkisivuksi, ja sopii lähestulkoon kaikkiin erilaisiin runkovaihtoehtoihin. Tiili sopii myös käytettäväksi yhdessä muiden julkisivumateriaalien kanssa. Tiilen kosteuden- ja säänkestävyyden ansiosta se on pitkällä aikavälillä vähän huoltoa tarvitseva materiaali.

Koska tiili ei lahoa, ruostu eikä pala, se on myös turvallinen rakennusmateriaali. Tiilellä on taipumus patinoitua kauniisti, joten se säilyttää arvokkuutensa vuosikymmeniä. Erilaisia tiiliä löytyy runsas valikoima eri väreissä, joten jokaiseen rakennusprojektiin löytyy varmasti sopivat tiilet.

Muurauksen suunnittelu

Suunnittelussa täytyy pyrkiä tehokkuuteen ja logistisessa mielessä järkevään prosessiin. Materiaalien kuljetusten suunnittelu pitää tehdä siten, että raskaat ja hankalasti siirrettävät materiaalit toimitetaan mahdollisimman lähellä työpisteitä. Tarvikkeita tilatessa on hyvä muistaa, että materiaaleja tilataan sopiva määrä kerrallaan. Laskelmat tarvikkeiden kokonaismäärästä on hyvä tehdä etukäteen ja varmistaa toimittajalta että kyseiset määrät pystytään toimittamaan aina tarvittaessa.

Työnsuunnittelun oleellisia kohtia on myös valita oikea työryhmä kutakin tehtävää ajatellen, laatia realistinen aikataulu, sekä työkohteen- ja työjärjestyksen suunnittelu. Työmaa-alueen kartoitus ja kalusto, sekä tarvikkeiden siirtomenetelmät tulee ottaa myös huomioon. Tärkeää on myös päättää mitä laastin valmistusmenetelmää aiotaan käyttää.

Muuraus

Muurauksen aloittaminen tapahtuu sovittamalla ensimmäinen tiilirivi. Näin saadaan sovitettua tiilet niin hyvin kuin mahdollista seinän päätyihin ja aukkoihin. Laastin levitys tapahtuu ensin muutamalle tiilelle, joiden päälle ladotaan seuraavan tiilirivin tiilet. On huomioitava, että laastia tulee levittää myös tiilen päätyyn, jotta pystysauman tiiviys voidaan varmistaa.Ensimmäinen muuraus kerros pitää sitoa muuraussiteillä rakennuksen runko-osaan. Muuraussiteiden määrä riippuu rakennesuunnittelijan määrittelemästä tarpeesta, yleensä määrä on noin 2-4 kpl per m2. Esivalmisteisia teräs- tai tiilipalkkeja voidaan käyttää aukkojen ylityskohdissa.

Saumaus

Saumat tulee täyttää huolellisesti laastilla. Saumat voidaan muotoilla käyttäen apuvälineenä esimerkiksi kapeaa putkenpalaa, saumarautaa, tai mitä tahansa muuta kaarevaa esinettä, joka sopii saumarakoon. Tämä tulee tehdä vähän ajan kuluttua tiilien latomisesta, sillä sauman pitää kuivua hieman jotta laasti ei sotke tiilipintaa. Viimeistelyyn voi käyttää esimerkiksi jouhiharjaa.On erittäin tärkeää muistaa, että tiiliä ei pidä liikuttaa ollenkaan kun vedenimu laastista tiileen on alkanut. Mikäli näin kuitenkin tapahtuu, tartunta rikkoutuu, laasti ei enää tartu, eikä sauma ole tiivis. Tällöin liikuteltu tiili sekä laasti poistetaan, ja muuraus tehdään uudelleen. Koska tiilijulkisivua harvemmin peitetään muilla materiaaleilla, työn laatu korostuu erityisesti, sillä se vaikuttaa suoraan rakennuksen ulkonäköön ja seinän tiiveyteen. Julkisivumuurauksessa tulisi välttää jälkisaumausta, joten toivottavaa on, että muurataan suoraan täyteen saumaan. Tämä varmistaa muurauksen lujuuden ja tiiveyden, sekä säänkestävyyden.Rakennuksen ulkonäköä voidaan elävöittää myös erilaisilla saumaustavoilla. Saumaus voidaan tehdä samaan tasoon kuin tiilen pinta, vetää muurin sisälle tai pyöristää ulospäin. Myös eri työvälineillä voidaan vaikuttaa lopputulokseen. Saumarautaa voidaan käyttää sileäpintaisen sauman tekoon. Mikäli suunnitelmissa on karhea pinta, voidaan saumaraudan lisäksi käyttää muurauskauhaa, sientä tai vaikka puupalikkaa. Yleisimmin käytetty kauhasauma tehdään täyteen muurattuun saumaan leikkaamalla ylimääräinen laasti pois kauhan reunalla. Kauhasauman ja laastin kuivahdettua, voidaan lopullinen saumaus tehdä kuivalla superlonsienellä, jolloin saadaan ns. sienisauma. Mikäli Erityisen karhea saumapinta saadaan kun käytetään sähkösuojaputkea tai puupalikkaa.

Muurauksen viimeistely

Kun muuraus on valmis, se suojataan liian nopealta kuivumiselta, jäätymiseltä ja rankkasateelta. Kun seinä on kuivunut se pitää myös puhdistaa kunnolla liasta ja roiskeista, joko harjaamalla, tiilenpalalla hankaamalla, vesipesulla tai kuumahöyrypesulla. Puhdistuksessa voidaan käyttää myös laimeaa suolahappoliuosta (se ei tosin sovi vaaleisiin tiiliin), materiaalinvalmistajien suosittelemia puhdistusaineita, tai tarvittaessa hiekkapuhallinta.

Muurauksen viimeistely

© 2021 Korjausrakentaminen