Taloyhtiö kauppaa asukkaille uutta remonttia?

Taloyhtiö kauppaa asukkaille uutta remonttia

Taloyhtiö kauppaa asukkaille uutta remonttia?

Tämä on meidän suosikkiaihe, varsinkin kun kyse on asunnon ostamisesta ja sopivan valinnan tekemisestä. Ennen kuin lähdetään vaatimaan taloyhtiöltä rakennuksen arkistokuvia, kannattaa kuitenkin perehtyä asiaan paremmin ja ymmärtää, missä vaiheessa mikäkin rakennus tulee kaipaamaan korjausta – ja mistä syistä. Nämä asiat on hyvä tietää jo yleissivistyksen kannalta eikä niillä pysty rakennuksen kuntotutkimusta tekemään, mutta jotain pohjaa ne kuitenkin antavat.

Taloyhtiöt korjaavat eniten julkisivuja, piharakenteita, ikkunoita ja ovia – tosin ikkunat vaihdetaan usein julkisivuremontin yhteydessä, vesi- ja viemärijärjestelmiä, ja joka asunnon sisällä myös märkätiloja ja parvekkeita. Vähiten korjataan lämmitysjärjestelmiä, yleisiä tiloja, ilmanvaihto-, sähkö- ja IT-järjestelmiä, perustuksia ja yllättäen myös hissejä. Viime vuosikymmenien haasteina vielä mainittakoon esteettömyys, jonka mukaan jokaisen pitäisi esteettömästi päästä ainakin omaan kotiinsa; ilmastonmuutos, jonka olosuhteisiin pitää sopeutua ja huolehtia ympäristöstä enemmän eli toimia energiatehokkaammin; ja laatu. Laatu on nimittäin se tärkeä tekijä, joka määrää arkiasumisemme. Jos tuntuu siltä, että omat asumisen laatuvaatimukset ovat kuitenkin suhteellisen pieniä, muistellaan totuuksia: vielä pari vuosisataa sitten ihmiset tyytyivät ulkokäymälään, ja pari vuosikymmentä sitten käytössä oli kotipuhelimen kautta toimivia modeemeja. Konservatiivinen ajattelu ei siis ole koskaan kehittävää, joten jotkut korjaukset täytyy vain hyväksyä.

Maalaisjärjellä pärjää hyvin pitkälle, kun ymmärtää rakennuksen elinkaaren. Ensin se rakennetaan, sitten otetaan käyttöön ja huolletaan silloin tällöin, ja sitten alkaa tapahtua. Korjauksia tulee toinen toisen jälkeen ja rahat tuntuu jo loppuvan, mutta uusi korjaussuunnitelma on jo pöydällä. Alempana kerrotuilla erilaisilla korjausten syillä voidaan kuitenkin vähän ennakoida, mitä toimenpiteitä mikäkin talo tulee kohta kaipaamaan.

Miksi Korjataan?

Hyvä kysymys. Taloa korjataan koko maassa, ja ottaen huomioon se, että Suomen rakennuskanta on kuitenkin suhteellisen uutta, nousee ihan looginen kysymys: mikä niissä on sitten väärin? Jos rakennus pysyy pystyssä, se ei kuitenkaan vielä valitettavasti takaa sitä, että se ei kaipaa mitään korjauksia tai parannuksia. Ihmiset vanhenevat ja samalla tavalla vanhenevat rakennuksetkin. Rakennuksen toiminnallinen vanheneminen on yksi korjaussyistä, kun talo ei enää täytä muuttuneen tai kehittyneen toiminnan asettamia vaatimuksia. Toiminnallisen vanhenemisen esimerkkejä ovat käyttötarkoituksen muutos, kun esimerkiksi vanhasta tehtaasta tehdäänkin taidekeskus; omistajan vaihdos, kun talo ei vastaa lainkaan uuden omistajan omia henkilökohtaisia tarpeita; käytön epämukavuus kuten liiallinen energian kulutus tai siivouksen vaikeus, ja ulkoasu – eli rakennus ei enää yksinkertaisesti sovi katukuvaan.

Tekninen vanheneminen on puolestaan yleisin syy lähteä korjaamaan taloja. Tässä rakennuksia voidaan verrata ajoneuvoihin: niillä on jokaisella olemassa tiettyjä huoltovälejä, ja alkuvaiheessa huollot maksavat vähän, mutta auton ikääntyessä ja ajettujen kilometrien määrän kasvaessa huoltojen hinnat nousevat. Sama koskee rakennuksiakin. Niillä on olemassa suunniteltuja käyttövuosia, ja niitä pitää noudattaa. Rakennuksen tekninen käyttöikä on yleensä vähintään 50 vuotta, minkä jälkeen tutkitaan sen kuntoa ja päätetään, mitä nyt tehdään: pitääkö rakenteita vahvistaa? Pitääkö muuttaa rakennusta nykyaikaisemmaksi? Putkiremonteista puheen ollen, yleisin tekninen käyttöikä erilaisilla järjestelmillä on enintään 25 vuotta. Teknisen vanhentumisen merkkejä ovat myös rakenteiden kuluminen, erilaiset vauriot, rakentamisen aikana tehdyt virheelliset ratkaisut sekä niiden esille nousu ja niin edelleen. Taloudellinen vanheneminen on kyseessä harvemmin, kun puhutaan tavallisista kerrostaloista, sillä se perustuu yleensä kustannus- ja tuottotekijöiden suhteeseen sekä investointilaskelmiin: tarvitaanko nyt korjausta vai hyväksytäänkö päällä oleva tilanne. Näitä tilanteita ovat kaupparakennuksen parannuskorjaus, ison varaston logistiikan kehitys ja niin edelleen.

© 2021 Korjausrakentaminen