Sisäkattorakenteet

Sisäkattorakenteet

Sisäkattorakenteet

Sisäkattomateriaalia valittaessa voi tulla eteen runsaudenpula, sillä tarjolla on lukemattomia vaihtoehtoja. Etenkin jos katto on suunniteltu kuiviin sisätiloihin, rajoittavia tekijöitä on erittäin vähän.

Sisäkatto on yleensä vähemmän sisustajan huomiota saava kohde kuin seinät, mutta siitä voi kuitenkin tehdä rohkeammilla valinnoilla erittäin kauniin katseenvangitsijan.

Pintamateriaalit

Pintamateriaaleja valittaessa on huomioitava että valittu materiaali sopii kohteeseen. Aina tulee myös ottaa tarkkaan huomioon asukkaan materiaali- ja väritoiveet. Pintamateriaali valinnoilla on suuri vaikutus tilan kokonaisuuteen ja visuaaliseen ilmeeseen. Päätöksenteossa kannattaa myös ottaa huomioon paloturvallisuus ja ekologisuus.

Alusrakenteet

Sisäkaton suunnittelu ja materiaalit tulee olla valmiina riittävän ajoissa, jotta nämä voidaan ottaahuomioon uudiskohteen rakenteissa. Erittäin korkeissa tiloissa sisäkatto voidaan myös rakentaa ns. alaslaskettuna kattona, jolloin sen alle voidaan sijoittaa esimerkiksi ilmanvaihtokanavia, sähköjohtoja, sekä muuta talotekniikkaa. Sisäkaton kiinnitys tehdään valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Materiaalit

Sisäkattomateriaaleina useimmiten käytetään joko kipsi- tai muuta maalattua rakennuslevyä, sekä MDF- tai puupaneelia. Markkinoilta saa myös metallikattotuotteita, joista mainittakoon säle-, paneeli-, kasetti-, ritilä- ja verkkokatot.

Värin valinta

Useimmiten kattoon valittu väri on vaalea, valkoinen tai taitettu valkoinen. Valkoisen värin etuna voidaan nähdä sen valon heijastuskyky, jolloin luonnonvalo tai lampun valo heijastuu koko huonetilaan. Kuivissa tiloissa kattomaalin kulutus- ja kosteudenkestävyydelle ei ole suuria vaatimuksia. Kattomaalit ovat useimmiten himmeitä tai puolihimmeitä, tästä syystä pienet tasaisuusvirheet jäävät piiloon.

Akustiikka

Korkeat huonetilat aiheuttavat akustiikkaa, joka kovissa ja laajoissa pinnoissa kuljettaa ääntä helposti muihin talon osiin. Nyrkkisääntönä on, että kaksinkertainen tilavuus luo kaksinkertaisen kaiun. Tällöin on tarpeen lisätä huoneeseen materiaaleja jotka vaimentavat tehokkaasti ääntä Sisäkatto on yleensä selkein paikka akustiikkalevyjen asentamiseen, sillä katossa on usein suurin pinta-ala muihin huoneen elementteihin nähden. Akustiikan parantamiseen valitaan joko  pehmeästä eristeestä tai kipsilevystä tehty levy. Kumpaakin on saatavilla eri pintavaihtoehdoilla.

Remontoinnin yhteydessä tehty sisäkatto

Mikäli sisäkatto rakennetaan remontti kohteeseen, sen asentamisessa ei ole suuria eroja verrattuna uudisrakennus kohteeseen. Tässä tapauksessa on selvitettävä kuitenkin soveltuuko olemassa oleva vanha sisäkatto uuden katon alusrakenteeksi, vai onko purkaminen ja uuden alusrakenteen asentaminen tarpeen.

Remontointikohteessa kannattaa myös harkita halutaanko muuttaa huoneen ilmettä radikaalisti, tai halutaanko kunnioittaa rakennuksen alkuperäistä ilmettä ja tyyliä. Tässä yhteydessä kannattaa suunnitella myös talotekniikan piilottamista uuden sisäkaton alle, sekä miettiä halutaanko esimerkiksi siirtää olemassa olevien valaisimien paikkoja.Sisäkattoa uusittaessa on hyvä myös samalla parantaa lämmöneristystä ja tiiviyttä. Mikäli huone on korkea ja sen madaltaminen tulee kyseeseen, koolausten väliin voidaan asentaa lisäeriste. On mahdollista myös käyttää rakennuslevyä jossa on mukana SPU-eriste. Eristyksen parantamiseen voidaan myös käyttää huokoisia kattolevyjä.

Asennus

On oleellista että sisäkattomateriaalin asentamisessa noudatetaan tarkasti valmistajan antamia ohjeita. Valinta on tehtävä ennen koolausten asennusta. Ohjeista tulee käydä myös ilmi, mikä on suositeltu koolausjako. Yleisin koolausjako on k600. On olemassa vain yksi perusohje joka koskee asennussuuntaa. Jos materiaalissa on selkeä asennussuunta, kuten paneloinnissa, se on huomioitava asentaessa. Paneelien kohdalla ne asennetaan huoneeseen tulevan valon suuntaisesti, eli pitkittäin ikkunaan nähden. Tämä luo illuusion pidemmästä tilasta. Tällaisia sääntöjä ei pidä kuitenkaan ottaa kirjaimellisesti, vaan kannattaa mennä sen mukaan, mikä lopputulos halutaan. Kukaan ei siis kiellä asentamasta paneeleita vinoon tai vaikka poikkisuoraan. On syytä kuitenkin miettiä asia ajoissa, jotta koolaukset saadaan kohdalleen.

© 2021 Korjausrakentaminen