Rakennusteknologian innovaatiot

Rakennusteknologian innovaatiot

Rakennusteknologian innovaatiot

Rakennusalaa ovat jo pitkään koetelleet erilaiset haasteet. Asiantuntevan ja koulutetun työvoiman löytäminen on vaikeaa, nykyiset aikataulut ovat entistä tiukempia ja kiire näkyy työmaalla. Rakennusteknologiaan on myös tehty paljon muutoksia, markkinoille on tullut paljon uusia materiaaleja ja samalla erilaiset energiavaatimukset ovat kiristyneet.Rakennusteknologian ammattilaisille on siis aikaisempaa suurempi kysyntä, mutta heitä on vaikea löytää. Myöskin rakennusala on tuonut suhteellisen vähän uutta teknologiaa markkinoille verrattuna muihin aloihin. Jotkut rakennusteknologian suunnittelijat ja yliopistot ovat kuitenkin ottaneet tehtäväkseen helpottaa nykyistä rakennustyötä ja nimenomaan tuoda uusia innovaatioita sen kohtaamien haasteiden avuksi. Näiden innovaatioiden pohjana on käytetty laajoja tutkimuksia eri rakennustyömailta ja kyselyjä mitkä on suoritettu kaikille työmaan työntekijöille. Erityisesti turvallisuusseikat ja työn sujuvuus on hyvin huomioitu.

3D-tulostusta ja rakennusrobotteja

3D-tulostettua teknologiaa on tutkittu entistä enemmän viime vuosina. Maailman ensimmäinen 3D-tulostettu silta avattiin Madridissa, Espanjassa vuonna 2017. Se oli mullistava ensiaskel 3D-tulostamisen hyödyntämiseen rakennusteknologiassa. Teknologia perustuu isojen rakennusmateriaalien sementtitulostamiseen. Rakennusten tulostaminen olisi nopeaa ja voisi jopa helpottaa maailman asuntopulaa.3D-tulostus perustuu samaan tekniikkaan kuin normaalikin tulostus. Talo tai rakennelma suunnitellaan ensin tietokoneella, josta se voidaan tulostaa suoraan sille tarkoitetulla laitteella. Laitteita on olemassa monenlaisia ja ne ovat vielä kehitysasteella. Niiden toivotaan olevan liikuteltavia, jolloin ne olisi helppo kuljettaa suoraan rakennuspaikalle.

3D-tulostuksella rakennetut talot ovat vielä hieman hintavia. Normaali arvio noin 74 neliömetrin asunnosta on noin 8500 euroa. Tämä luku pystytään kuitenkin vielä jopa puolittamaan teknologian kehittyessä ja tulostuksen yleistyessä. Hinta riippuu myös hieman käytettävistä materiaaleista. Talojen 3D-tulostukset ovat kuitenkin suuri askel ihmiskunnalle ja niiden toivotaan auttavan kodittomia ihmisiä ympäri maailmaa kun tulostus tulee edullisemmaksi ja sitä voidaan hyödyntää kansainvälisellä tasolla.Erilaisia robotteja on käytetty rakennusteknologiassa jo pitkään. Ne ovat toimineet etenkin alkutuotannon tehtaissa esimerkiksi reikien poraajina. Robottiteknologiaa tutkittiin paljon Japanissa vielä ennen vuotta 2010, mutta sen jälkeen sen hyötyjen ja mahdollisuuksien tutkiminen on hieman hiipunut. Se ei kuitenkaan tarkoita ettei sitä olisi kehitetty eteenpäin ja monia uusia rakennusteknologian robotteja onkin tuotu markkinoille.Epätodennäköistä olisi että nämä robotit korvaisivat kokonaan ihmistyövoiman ja rakentaisivat talomme itse. Ne voivat ennemminkin toimia rakentamisen apuna ja helpottaa töitä mitkä ovat olleet hankalia tehdä pelkällä ihmistyövoimalla. Ne myös todennäköisesti jatkavat alkutyövoiman tekemistä ja niille voi löytyä uusia paikkoja siellä muun muassa hitsaajina ja raudoituksen tekijöinä.

Robotteja halutaan myös kehittää avuksi töissä jotka ovat aiheuttaneet vaaratilanteita ja tapaturmia ihmisille. Niistä olisi oiva apu auttamaan raskaiden materiaalien nostossa ja asentamisessa. Tämä lisäisi myös ihmistyövoiman tehokkuutta ja vähentäisi esimerkiksi raskaista nostoista johtuvia selkävammoja. Robottien käyttöönotto vaatisi myös koko rakennustyömaan uudelleen järjestämistä siten, että ne mahtuvat työskentelemään siellä tavanomaisen työvoiman joukossa.Myös rakennusteknologia on herännyt jätteiden vähentämiseen ja ekologisten materiaalien käyttöön. Näitä innovaatioita tullaan varmaan kehittämään entistä enemmän tulevina vuosina kun ihmiset tulevat entistä valveutuneimmiksi ilmastonmuutoksesta ja kestävästä kehityksestä. Siivousrobotteja testattiin Suomessa vuonna 2018-2019. Niistä saatavat tulokset olivat erittäin hyviä. Ne todettiin tehokkaiksi apureiksi työmaalla ja niiden kehitystä tullaan jatkamaan.On siis selvää että tulevaisuuden rakennusteknologiassa tullaan hyödyntämään entistä enemmän tekoälyä, tietokoneita ja robotteja. Niiden toivotaan auttavan työn tehokkuudessa, turvallisuudessa ja lopulta myös kustannusten alaspäin viemisessä. Näitä teknologioita kehitetään ympäri maailmaa ja ne voivat olla pian arkipäivää koko rakennusteollisuudessa. Ihmisen kädenjälkeä ja tarkkuutta ei kuitenkaan voida kokonaan koskaan korvata näillä innovaatioilla vaan ne ovat suunniteltu enemmänkin ihmisen avuksi.

© 2021 Korjausrakentaminen