Puulattioiden asennus

Puulattioiden asennus

Puulattioiden asennus

Puulattia on aina kaunis ja asumismukavuutta ajatellen erinomainen valinta sen luonnollisten ominaisuuksien vuoksi. Puulattia on lämmin ja kestää hyvin ajanpatinaa. On olemassa muutamia eri vaihtoehtoja, joista voi valita sopivan materiaalin kohteesta riippuen. Mas­sii­vi­puu, par­ket­ti ja lii­ma­puu­ ovat kaikki ominaisuuksiltaan erilaisia, joten on hyvä tuntea rakennuskohde ja sen käyttötarkoitus lattiamateriaalia valittaessa.

Puulattia on myös erittäin monipuolinen, ja valitsemalla sopivan pintakäsittelyn puumateriaalille, se sopii monenlaisiin sisustusratkaisuihin.

Valitse oikea puumateriaali

Täytyy muistaa että massiivipuulattian käyttöikä on huimasti pidempi verrattuna esim. laminaattilattiaan. Massiivipuu kuluu hitaammin ja sen voi hioa useaan kertaan, jolloin siitä saadaan uudenveroinen. Perinteiset puulajit joita käytetään massiivipuulattioissa, ovat mänty ja kuusi. Näissä puulajeissa on selvä sävyero, joten kohteesta riippuen voi valita kumpaa puulajia halutaan käyttää. Liimapuulattiat tehdään laminoimalla, 3-kerros rakenteena, jolloin lautojen eläminen on vähäisempää kuin massiivipuun. Lopputulos on näin myös tasaisempaa ja suorempaa. Materiaalina käytetään usein mäntyä sekä koivua, tosin laminaattia on saatavilla myös muista puulajeista valmistettuna.

Asennus

Ennen asennusta on hyvä varmistaa, että tarvittavat työkalut ovat valmiina, ja että lattialaudat vastaavat kosteuspitoisuudeltaan tilaa johon ne asennetaan. Liian kosteana asennettu puulattia rupeaa helposti elämään kuivuessaan, jolloin lopputulos ei ole halutun kaltainen. Tiloihin joissa on pysyvästi sama lämpötila, voidaan tilata erikoiskuivattua materiaalia, joka voidaan asentaa heti paikoilleen.Lattian asennus aloitetaan tarkistamalla koolausten tasaisuus. Koolauksen vaakasuoruus on myös ehdottoman tärkeää lattian istuvuuden kannalta. Ensimmäinen lauta asetellaan seinän viereen, naaraspuoli seinään päin. On tosin hyvä muistaa, että seinä ei välttämättä ole aivan suora, linjalanka on tässä oiva apuväline. Laudan ja seinän väliin jätetään noin 10 mm rako liikkumavaraksi. Apukeinona on hyvä käyttää kiiloja seinän ja ensimmäisen laudan välissä, jotta lauta pysyy paikallaan. Seinää lähinnä oleva lauta naulataan päältä siten, että naula jää piiloon jalkalistan alle. Tässä voidaan myös käyttää ruuveja. Tämän jälkeen joko naulataan tai ruuvataan etureuna vinosti urospontin sisäkulmaan.

Kaikki seuraavat laudat liitetään toisiinsa lyöntikapulan avulla, tähän voi käyttää esimerkiksi pientä lattialaudan palaa (lautaan ei saisi koskaan lyödä suoraan, se rikkoo laudan ja pontin). Jokainen lauta kiinnitetään samalla. On ideaalista jatkaa lattialautoja niin pitkälle, että ovien kohdalla sauma jää kynnyksen alle. Tarkista että vierekkäisten lautojen saumat eivät ole samalla koolauksella.Lattian keskelle sijoittuvat saumat saadaan tiukattua esimerkiksi sorkkaraudan avulla. Sorkkarauta asetetaan seinän ja lattialaudan väliin ja taivutetaan lautaa varovasti seinästä poispäin. Tässä kohtaa on hyvä suojata seinä sopivalla levyn palasella.Putkien kohdalla reikien paikat kannattaa mitata tarkalleen, asettamalla porattava lauta edellisen kiinnitetyn laudan päälle, ja mittaamalla siitä oikeat paikat rei’ille sekä putkien halkaisijat (porattava reikä pitää olla hieman suurempi kuin putken halkaisija). Lauta sahataan porattujen reikien keskeltä, jolloin saadaan myös takakappale joka asetetaan putkien toiselle puolelle, liimataan kiinni lautaan ja kiristetään kiilojen avulla. Näin lauta näyttää yhtenäiseltä ja lopputulos on siisti. Lattialautojen määrä kannattaa myös laskea tarkkaan etukäteen, jolloin vältytään suuremmalta hukalta. Noin yleisesti päätypontatuista laudoista syntyy vähemmän hukkaa. Vaikka lautojen mittaus on tehty huolellisesti, niin usein viimeinen lauta joudutaan halkaisemaan. Viimeisen laudan asennus tapahtuu kuten ensimmäisen laudan kohdalla. Lauta kiinnitetään päältä mahdollisimman läheltä reunaa, jolloin naulat tai ruuvit jäävät jalkalistan alle piiloon. Ennen tätä viimeistä kiinnitystä on hyvä muistaa poistaa kaikki kiilat seinän vierestä.

© 2021 Korjausrakentaminen