Pihakiveyksen asennus

Pihakiveyksen asennus

Pihakiveyksen asennus

Ennen pihakiveyksen asentamista on pohjustustyöt tehtävä asianmukaisesti ja huolella. On otettava huomioon pihan maalaji, joka pitää useimmissa tapauksissa korvata hiekka- tai sorapitoisella maalajilla.

Maalajin korvaaminen tehdään, jotta pihan pohjasta tulee sääolosuhteita kestävä, ja ettei pihan pohjassa tapahtuisi liikaa roudan aiheuttamaa liikkumista. Pihan pohjustustöissä ei kannata pihistellä, mikäli halutaan varmistaa huoliteltu ja kestävä lopputulos. Pohjatöiden aikana on hyvä tarkistaa onko alueella maanalaisia putkistoja tai kaapeleita. Myös kallistukset tehdään tässä vaiheessa. Mahdolliset pihavalojen kaapelit kannattaa myös upottaa tässä yhteydessä. On tärkeää myös huomioida ettei vesiä vahingossa johdeta naapuritontille.

Pohjan tarkistaminen

Tässä vaiheessa tarkistetaan että kantava kerros on tasainen, kunnolla tiivistetty, ja että kallistukset vastaavat suunnitelmia. Tarkistukseen tarvitaan oikolauta, vatupassi ja mikäli kyseessä on iso alue, vaalituskoje. Tämän jälkeen voidaan levittää asennushiekka. Merkkikeppien avulla voidaan helposti valvoa pinnan tasoa ja kallistuksia. Merkkikeppeihin voidaan tehdä korkomerkinnät tarpeen mukaan.

Asennushiekka

Asennushiekka levitetään noin sentin paksuudelta kantavan kerroksen päälle. Asennushiekkana voidaan käyttää hienoa hiekkaa tai kivituhkaa. Asennushiekan vahvuus pitää olla sama koko alueella. Pinta säilyy näin tasaisena ja painuu yhtä paljon kiviä tärytettäessä. Hiekka pitää muistaa levittää yli varsinaisen kiveys alueen. Tämä estää reunakivien liikkumisen.

Apuohjurit tulee asentaa kiveyksen alapinnan korkoon. Jotta saadaan varmistettua oikea kaltevuus, suoritetaan mittaus vielä kertaalleen vatupassilla ohjureiden päältä. Oikolaudalla tasataan asennushiekan pinta. Apuohjurit poistetaan ja kolot täytetään asennushiekalla. Kun alue on tasattu, sillä ei tule enää liikkua. Riippuen alueen koosta, kannattaa harkita kuinka isolle alueelle asennushiekka levitetään yhdellä kertaa, että kivien latominen onnistuu helposti.

Asennustyö

Asentaminen kannattaa aloittaa aina talon seinä- tai pääsisäänkäynnin rappujen ulkolinjasta. Tai sellaisesta reunasta joka on määritelty tarkkaan tai joka visuaalisista syistä tehdään katkaisemattomin kivin. Kiveyksen reuna on hyvä tasata kun se liitetään rakennuksen muuriin tai sokkeliin. Suorakaidekiviä voidaan käyttää tässä ns. juoksutuskivinä.Linjalankaa apuna käyttäen, varmistetaan saumojen suoruus. On hyvä tarkkailla suoruutta koko ajan, jotta saumojen heitot voidaan korjata samantien. Mikäli virhe huomataan vasta saumaamisen jälkeen, on tätä melko mahdoton korjata, vaan edessä on osittainen purkuoperaatio. Kiviä tai laattoja ei saa asettaa asennushiekalle odottamaan vuoroaan, sillä asennushiekan pitää säilyä mahdollisimman koskemattomana. Kivet tai laatat ladotaan aina valmiilta päällystepinnalta. Asennuksessa pitää noudattaa suunniteltua ladontamallia. Kivissä on usein ns. asennusnystyrä, jonka tehtävä on jättää automaattisesti saumalle sopiva rako kivien väliin.

Asennushiekka
Asennushiekka

Jos pihakivi tarvitsee leikkausta, se kannattaa tehdä samantien. Tähän tarkoitukseen sopii katkaisulaite ja timanttiterällä varustettu kulmahiomakone. Kulmahiomakoneella työskenneltäessä on syytä muistaa että tämä pölyinen työvaihe edellyttää silmä- ja hengityssuojaimien käyttöä.

Reunatuenta

Ladonnan jälkeen asennetaan reunatuki, joka upotetaan maahan reunimmaisten kivien viereen. Tämä varmistaa sen, että pienemmätkin kivet pysyvät paikoillaan. Mikäli käytetään reunakiveä, se liimataan valmiille, tiivistetylle kiveykselle. Reunakivet sopivat myös istutusten ja nurmikkolinjan rajaamiseen.

Saumaus

Saumojen suoruus tarkistetaan vielä ennen saumaushiekan levittämistä. Mikäli pienet säädöt on tarpeen, ne tehdään pistolapion kärjellä. Saumaushiekka harjataan saumoihin tasaisesti. Saumaushiekan on oltava kuivaa ja kooltaan noin 0,5-1 mm. Mikäli työtä voidaan jatkaa vasta seuraavana päivänä, kannattaa kuitenkin tehdä ns. esisaumaus. Tämä suojaa asennushiekkaa sateen sattuessa.

Viimeistely ja tiivistäminen

Mikäli kyseessä on betonikivipinnoite, se ajetaan kokonaisuudessaan tärylevyllä saumauksen jälkeen. On huomioitava ettei betonilaattoja pidä täryttää. Tärytyksen tarkoituksena on tasoittaa kivien korkeus erot, ja tiivistää asennushiekka tasaiseksi, sekä varmistaa, että saumaushiekka täyttää saumat kunnolla. Lopuksi saumoihin lisätään hiekkaa tarpeen mukaan ja harjataan kiveys puhtaaksi.

Viimeistely ja tiivistäminen

© 2021 Korjausrakentaminen