Lattian laatoitus

Lattian laatoitus

Lattian laatoitus

Lattian laatoitusta suunniteltaessa, on hyvä aloittaa tutkimalla millaiselle pohjalle laatoitus tehdään. Koska lattian on kestettävä kovaa kulutusta ja painoa, pohjan on oltava kestävä. Laattojen pohjaksi käy joko betonilattia, tai tarkoitukseen sopiva levyrakenne.

On muistettava, että betoni myös kutistuu kuivuessaan. Elastinen kiinnityslaasti on järkevä valinta, sillä se kestää mahdollisen elämisen lattian pohjassa. Jotta lopputulos on toivotun kaltainen, pohjan pitää olla mahdollisimman tasainen. Kiinnityslaastilla voidaan oikaista pienet epätasaisuudet. Mikäli kyseessä on suurempi kaato tai oikominen, tarvitaan kosteudenkestäviä, sementtipohjaisia tasoitteita. Valmistajalta kannattaa tarkistaa mikäli käytettävä tasoite tarvitsee pohjakäsittelyä. Tämä vaikuttaa oleellisesti tuotteen tarttumiseen. Jos lattialaatoitus tulee pesutiloihin, tarvitaan myös vedeneristys. Lattian tasoitus ja oikaisut tulee tehdä ennen vedeneristystä.

Materiaalien valinta

Kun ollaan valitsemassa kiinnityslaastia, on otettava huomioon, minkä kokoisia laattoja aiotaan käyttää, pohjan pintakerros ja tilan yleinen käyttötarkoitus. Yleisimmin käytössä suositaan saneeraus-,pikasaneeraus- ja klinkkerilaastia. Lattialaattojen valinnassa on hyvä ottaa huomioon, että laatta ei olisi kastuessaan liukas. On olemassa iso valikoima lasittamattomia laattoja sekä himmeitä klinkkerilaattoja, jotka sopivat tähän tarkoitukseen mainiosti.

Työn alustus

Lattian tulisi olla tasaisen lämmin koko asentamisen ajan, mielellään myös pari päivää sen jälkeen. Yli 10 astetta on ideaali lämpötila tässä tapauksessa. Mikäli tilassa on lattialämmitys, se tulisi kytkeä pois päältä jo ennen asennuksen alkamista. Lattiaan tulee piirtää merkkiviiva siten, että se alkaa keskeltä oviaukkoa suorassa kulmassa ja jatkuu vastakkaiseen seinään. Merkkiviivan tarkoitus on pitää laattarivistö suorana. Tämän jälkeen tehdään laattajako (huomioiden laattojen saumat), joka merkitään mittalautaan.

Laattajako piirretään merkkiviivalle, mittalautaa apuna käyttäen. Linjain asetetaan 90 asteen kulmaan merkkiviivaan nähden. Linjaimeen merkitään myös merkkiviivan paikka.Painojen avulla linjain pidetään paikoillaan oikeassa kohdassa. Painot asetetaan linjaimen kumpaankin päähän. Kannattaa tarkistaa, että etäisyys seinästä on koko matkalta sama.

Laatoitustyö

On oleellista, että valmistajan ohjeita noudatetaan laastia sekoitettaessa. Aina tulee käyttää vain puhdasta vettä, ja myös pitää huolta että laasti on hyvin sekoitettu, näin vältytään kuiva-aine paakuilta laastin seassa. Lautaa apuna käyttäen, laasti levitetään seinän ja laudan väliin. Laastia levitetään vain sille alueelle, joka ehditään laatoittamaan lyhyessä ajassa. Laasti pintakuivuu nopeasti, joten kuivumisaika kannattaa tarkistaa pakkauksesta. Laasti levitetään lattian pintaan ja kammataan auki. Laatan reuna asetetaan aina laudassa olevan jakoviivan kohdalle, aloittaen linjaimen kohdalta. Laatta painetaan ensin tiukasti kiinni laastiin. Napauttamalla ja hieman liikuttamalla varmistetaan laatan tarttuvuus laastiin. Laattojen asettelua jatketaan seinää kohti. On huomioitava, että mikäli laatat ovat suuria, laastia tulee levittää myös laatan alapuolelle ja kammata se auki.

Kiinnityslaasti saa nousta maksimissaan sauman puolivälin kohdalle, joten laastin määrä pitää arvioida tarkkaan. Nurkkiin ja seinänvierus saumoihin ei saisi jäädä laastia lainkaan. Laatan etäisyys seinästä tulisi olla noin 5 mm. Kun työstettävä kohta on valmis, linjain siirretään eteenpäin ja toistetaan edellä mainitut työvaiheet.

Jälkityöt

Laatoituksen on hyvä antaa kuivua ainakin 2-3 päivää, jonka jälkeen voidaan aloittaa saumaus. Tänä aikana lattian päälle ei saa asettaa yhtään painoa, joten siinä ei myöskään saa kävellä.Ohjeen noudattaminen varmistaa sen, etteivät laatat pääse liikkumaan, ja että lopputulos on tasainen ja huoliteltu.

Saumaus suoritetaan laatoituksen kuivuttua. Saumauslaastin sävy kannattaa mukauttaa laattojen väriin. Saumalaasti levitetään viistossa kulmassa hiertimellä saumojen yli, ja painamalla voimakkaasti varmistetaan että saumat täyttyvät kunnolla. Saumojen annetaan kuivua noin puolisen tuntia, jonka jälkeen laatat pestään kostealla sienellä. Laatat voi viimeistellä kuivalla kankaalla tai trasselilla, kun pesunjälkeinen kosteus on haihtunut.

© 2021 Korjausrakentaminen