Ikkunoiden asennus

Ikkunoiden asennus

Ikkunoiden asennus

Työkohde

Ennen ikkunoiden asennusta on rakennuksessa oltava vesitiivis katto, sekä betoni- ja rappaustyöt tehtynä. Rakennuksen pitää olla myös mahdollisimman kuiva, joten liika kosteus pitää kuivattaa pois. Esteetön kulku rakennukseen ja pääsy ikkuna-aukkojen luo on myös ehdoton vaatimus. Lattioiden tulee olla vakaat ja suunnitellulla tasolla.

Rakennuksessa tulisi olla valmiina ulkoportaat, sisätiloissa kerrosten väliset portaat, sekä  kulkusillat. On tärkeää että Ikkuna-aukkojen mitat vastaavat piirustuksia ja että ikkuna-aukot on valmisteltu asennusta varten.

Valmistelut

Ikkunat asennetaan kuiviin ja puhtaisiin ikkuna-aukkoihin. Pöly, lumi, jää ja rakennusjätteet pitää siivota pois huolellisesti. Karmikehät kiinnitetään ikkuna-aukkojen karmiin tukevasti siten, että ne kestävät ikkunoiden painon vääntymättä. Asennusvaraa saa olla 20 mm-70 mm leveydessä ja korkeudessa. Ikkuna suojataan muovilla, mikäli on mahdollista että sadevesi pääsee kosketuksiin ikkunan puuosien kanssa. Ikkunan suojauksessa on myös huomioitava ettei kalkki- tai sementtivettä pääse puuosiin, molemmat ovat haitallisia syövyttävien ominaisuuksien vuoksi. Ikkunan tuuletus tulee myös varmistaa.

Asennus

Kiinnitystarvikkeiden tulee olla ruostumattomia ja oikeankokoisia. Kiinnitysruuvien suositus koko on vähintään 6 mm. Kiinnitystekniikat vaihtelevat ikkunatyypin mukaan. Kiinteät ikkunat asennetaan kokonaisuuksina, kun taas muissa ikkunatyypeissä puitteet irrotetaan karmin kiinnittämisen ajaksi. Tukiruuvit ja asennuspalat asetetaan vaakasuoraan ikkuna-aukon alaosaan ja karmikehä nostetaan aukkoon. Karmikehä keskitetään joka suunnasta, sekä kiinnitetään seinä aukkoon karmissa olevien  kiinnitysreikien läpi. Samalla varmistetaan, että ikkunankarmi ei pääse vääntymään ja että tappiliitokset pysyvät ehjinä. Asennuksen pysty- ja vaakasuoruus tarkistetaan vatupassilla. Kiilat poistetaan kun asennusvaahto on kuivunut, jotta kylmäsiltoja ei pääse syntymään. Pysyvästi saumaan jäävien kiilojen tulee olla sen kokoisia, että ne saadaan peitettyä eristemateriaalilla, niin sisä- kuin ulkopuolelta.Puitteet asennetaan karmin kiinnityksen jälkeen. Samalla säädetään käyntivälit. Mikäli karmin asentoa tarvitsee korjata, se kannattaa tehdä samalla. Lukot ja tuuletuspuitteita yhdistävä välisuljin pitää olla suljettuna. Karmin ja seinän väliseen rakoon pursotetaan eristemateriaali. Työssä voidaan käyttää vain ikkunoiden asennukseen tarkoitettuja, sääolosuhteita sietäviä ja vähän laajenevia asennusvaahtoja.

Mikäli asennetaan useampaa karmia vierekkäin, vastakkaisille karmipinnoille levitetään sisä- ja ulkoreunaan silikonimastiksia, ja karmit kiinnitetään ruuveilla toisiinsa. Karmin ulkopinnan ja julkisivun liitoskohdat tiivistetään tarkoituksen mukaisella eristeellä. Jos asennusliitokset on tarkoitus peittää, on hyvä että sisäpuolella on höyrysulku, ja ulkopuolella hengittävä kosteus- ja tuulensuoja. On tärkeää että ikkuna pysyy suljettuna vuorokauden sen asennuksesta.

 Vesipellit

Ikkunan vesipelti asennetaan riittävän kaltevaan kulmaan, jottei siihen keräänny lunta, eikä sadevesi roiskuisi ikkunanpuitteille. Etäisyys seinästä tulee olla vähintään 25-30 mm. Pellin kiinnitys tapahtuu ruuvaamalla se karmin alaosaan niin, että pellin takaosa nousee ylöspäin alumiiniprofiilia vasten. Kiinnitys seinään tapahtuu seinärakenteen mukaan. 

Ikkunalaudat

Ikkunalauta asennetaan alakarmin alle noin 3-5 mm etäisyydelle reunasta sisäänpäin kallistaen. Ikkunalaudan kiinnitys tapahtuu kiiloilla ja sopivalla asennusvaahdolla. Kannattaa myös tarkkailla, että vesipeltejä ja ikkunalautoja asennettaessa eristykset eivät vaurioidu, ja ettei karmin alaosa väänny.

Listoitus

Sisäpuolen vuorauslistat asennetaan riittävälle etäisyydelle ikkunan puitteista ja saranoista. Ulkopuolen listoituksessa alareunat jätetään sopivalle korkeudelle ikkunapellistä, näin pellille kerääntynyt vesi ja lumi eivät vahingoita listoja. 

Smyygit

Peitelistoja kiinnitettäessä alumiiniprofiileihin, pitää välttää alumiiniprofiilien liikuttamista alkuasennosta. Saranoihin pitää olla esteetön pääsy, joten tämä on huomioitava kun viimeistellään sisäpuolen pieliä kipsilevyillä. Raitisilmaventtiileille tulee myös jättää tilaa. Samaa ohjetta kannattaa noudattaa myös smyygien kohdalla.

Lopuksi

Ikkunanpuitteiden käyntivälys tarkistetaan asennuksen aikana ja heti asennustöiden päätyttyä.  Mikäli asennuksen jälkeen tilassa tehdään vielä töitä, ikkunoiden pinnat tulee suojata muovilla. Tällöin tulee myös huolehtia ikkunoiden puuosien tuuletuksesta. 

© 2021 Korjausrakentaminen